Terapia rodzinna

Terapia rodzinna – ma na celu odbudowę więzi między członkami rodziny. Początkiem procesu jest odnalezienie źródła problemów i konfliktów w rodzinie oraz ich rozwiązanie.

Terapia rodzin opiera się na tezie, że rodzina jest jak system naczyń połączonych: problemy jednego członka rodziny odbijają się negatywnie na jego najbliższych. To z kolei generuje nieporozumienia i konflikty.

Terapia ta potrzebna jest w sytuacji zaburzenia relacji, częstych kłótni i braku bliskości. Pomocna też jest, gdy rodzina przeżywa kryzys spowodowany traumatycznym wydarzeniem, na przykład rozwodem rodziców, zmianą otoczenia, utratą pracy czy śmiercią bliskiej osoby.
Dojść może do tego, że członkowie rodziny nie umieją się porozumieć nawet w prostych sprawach lub w ogóle nie przejawiają ochoty do wzajemnych kontaktów.

Napięte relacje między rodzicami, np. ciągłe kłótnie, źle odbijają się na dzieciach. Zaczynają się więc pojawiać problemy wychowawcze.
Problem może też mieć któreś z dzieci. Rodzice zauważają, że dzieje się coś złego, dziecko izoluje się od bliskich i kolegów. Jest skryte, małomówne i zachowuje się inaczej niż zwykle. Pojawiają się coraz gorsze oceny w szkole.

Terapia rodzinna – jak przebiega?
To cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i prowadzący terapeuta.

W terapii rodzinnej uczestniczy cała rodzina

Członkowie rodziny rozmawiają z terapeutą o swoich trudnościach we wzajemnych relacjach. Jeśli odnajdziemy źródła konfliktu, nazwiemy je oraz wspólnie będziemy pracować nad ich rozwiązaniem, jest znaczna szansa na to, że więzi rodzinne poprawią się a trudności łatwiej będzie pokonać.

Cały system naczyń połączonych, jakim jest rodzina, zaczyna lepiej funkcjonować. Zamiast kłótni i konfliktów pojawia się więcej zrozumienia i wsparcia, a co za tym idzie wzajemnej bliskości.

A to już oznacza znaczną poprawę jakości życia, o którą prawdopodobnie warto zawalczyć.