Agata Katarzyna Kwiatkowska

Agata Katarzyna Kwiatkowska

Terapeuta w nurcie humanistycznym, certyfikowany coach ICC i trener umiejętności miękkich. Kierując się potrzebą bycia blisko ludzi i ich życia, swoje doświadczenie zawodowe czerpała pracując z osobami bezdomnymi, bezrobotnymi oraz młodzieżą z rodzin zastępczych i domów dziecka. Pracowała również na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych gdzie prowadziła grupy terapeutyczne, psychoedukacje i terapie indywidualne, głównie dla pacjentów ze służb mundurowych.

Zajmuję się psychoterapią, ponieważ mam:
• wewnętrzną potrzebę aktywnego bycia z ludźmi i dla nich,
• empatię i wiarę w człowieka,
• siłę by towarzyszyć zarówno w procesie zmiany jak i w pokonywaniu trudności.

Jestem coachem, ponieważ:
• wierzę, że człowiek przez całe życie może się zmieniać, przekraczać swoje granice, poznawać siebie zawsze na nowo,
• bez względu jaki jest początek, koniec zadziwia wszystkich.

Moje doświadczenie:
• ukończona 4-letnia szkoła Psychoterapii rekomendowana przez PTP w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (2015)
• ukończona Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (2009)
• certyfikat Coach ICC (2006)
• mgr psychologii (SWPS) (2008)
• mgr filozofii (UW) (2001)

Ponadto:
• wykład i ćwiczenia w Szkole Głównej Handlowej z zakresu wykorzystania technik coachingowych w pracy doradczej (kierunek: Podyplomowe Studia doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching)
• szkolenia z obsługi klienta, miękkiego HR-u i ZZL
• doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe