Magdalena Paszko

Magdalena Paszko

Studia psychologiczne ukończyłam w 2012 roku w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Naukę kontynuowałam podejmując kolejno:

– studia podyplomowe z zakresu:
seksuologii na UAM w Poznaniu (2014 r);
przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych (2015 r.);
studium psychologii sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii (2018 r.)

– szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalające:
„Trening zastępowania agresji (Amity ART)”;
kursy doskonalące organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Studium Kliniczno-Dydaktyczne Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Warszawie;
„ Podstawy psychotramatologii oraz Przedłużona ekspozycja w terapii CBT” organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychotramatologii;
„Utrata i żałoba, tendencje suicydalne – aspekty diagnostyczne i interwencja kryzysowa”, szkolenie organizowane przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji PeDaGo;
„Podstawowe zasady prowadzenia interwencji kryzysowej” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii;
Specjalistyczne szkolenie dot. diagnozy zaburzeń osobowości testem MMPI (akredytowane przez PTP);

mediapromocja.pl design